Despre - scoala, istoric, personal, proiecte, etc...

Despre - Scoala Gimnaziala Valea Vinului

SCURTA INCURSIUNE în istoria scolii din VALEA VINULUI

poza-scoala-valea-vinului-2012

Localitatea Valea Vinului este situată pe malul stâng a râului Someș, la o distanță de 27 de km, de orașul Satu-Mare, reședința județului cu același nume, localitatea fiind reședința comunei cu același nume. Comuna noastră este alcătuită din patru sate: Valea Vinului și Roșiori situate pe drumul județean Satu-Mare, Baia Mare, într-o zonă de câmpie (Câmpia Someșului) și satele Măriuș și Sâi situate în zona pietroasă a Culmii Codrului. Satul Valea Vinului este așezat în întregime în zonă de câmpie pe terasele Someșului și ale pârâului Valea Vinului (cunoscut și sub numele de Valea Bărbătocului), terase care se pot identifica foarte ușor în zona în care este așezată școala veche și alte zone de pe teritoriul satului.

Școala veche este așezată pe albia majora a Văii Vinului, fapt ce avea urmări nefeste – inundații la fiecare revărsare a râului. În ceea ce privește istoria satului primele urme ale locuirii apar în epoca Bizanțului (Alin Pop). Prima atestare documentară a localității se ală undeva la 1345-1347.

În scurta incursiune a istoriei școlii din Valea Vinului am pornit de la o succintă monograie întocmită în anul 1933, luna martie ziua 29 de către învățătorul Gh. Giugea care îndeplinea și funcția de director. Din cercetările făcute în aceea perioada de către învățătorul Gh. Giugea, și din cele arătate de către Sabău Vasile con- ducătorul oficiului poștal din Valea Vinului care la data îniințării monografiei respective avea 80 de ani. Data de când funcționează școala ar fi anul 1822, dar alte in- formații atesta că școala a început să funcționeze încă din 1770.

Școala nu avea local propriu, cursurile se țineau în casa preotului sau a cantorului de obicei, duminica după slujbă. Din 1977 se introduce învățământul obligatoriu, materiile de studiu era: religie, scrisul și cititul, socotitul și lb. română, catehismul și gramatica (Alin Pop – pagina 80).

În 1883 se construiește un local de școală din lemn care era și casa cantorului învățător. Școala din sat era o școală confesională ca cele mai multe din Transilvania întreținută din banii comunității care asigură și salariul învățătorului. În monograia întocmită de Gh. Giugea se arată că școala a funcționat cu limba de predare română până în 1914 când autoritățile maghiare au ediicat o școală cu limba de predare maghiară în dorința de a maghiariza populația din localitate. Se arată în monograia respectivă că atunci când autoritățile maghiare au introdus limba maghiară ca limbă de studiu, conducătorii comunei s-au opus în frunte cu parohul local.

Activitatea învățătorilor se rezuma în principal la predarea scris-cititului și aritmeticii. Virgașul (arătătorul) se întrebuința la arătarea literelor pe tablele de citit dar și pentru pedepsirea elevilor. Se amintește că în cadrul activităților extrașcolare se făceau reprezentații teatrale și serbări școlare, cu școlarii și tineretul satului (G. Nagh). Manualele întrebuințate la început au fost abecedarul și legendarul, mai târziu gramatica și alte manuale. După anul 1930 școala a funcționat cu 3 posturi de învățători care predau în același timp și la clasele mari după cum rezultă din registrele matricole.

După al doilea război mondial datorită creșterii numărului de elevi s-a mai construit un local de școala cu 2 săli de clasă. La școala din Valea Vinului frecventau cursurile și elevi din satele Măriuș, Roșiori și Lipău , deoarece în aceste sate nu erau decât ciclul primar. Cadrele didactice care au predat la ciclul gimnazial au fost în general necalificate și abia începând cu anul 1958 au început să vină cadre caliicate.

La ora actuală întregul corp de cadre didactice este alcătuit din profesori calficati, cu grade didactice deinitivat, gradul II și I. Prezența cadrelor didactice a făcut să sporească calitatea actului didactic și numărul elevilor care frecventează învățământul liceal și apoi cursurile învățământului universitar să crească de la an la an.

Începând cu anul școlar 2008-2009 cursurile se desfasoară într-un local nou de școală , o construcție modernă și dotată la nivelul exigențelor actuale, datorită profesionalismului dovedit de d-na manager(Prof. Liana FERNEA) și de autoritățile locale cărora le mulțumim pe această cale pentru contribuția pe care au adus-o acestei localități și în principal nouă cadrelor didactice și deopotrivă elevilor acestei comune.

Urez viața lungă și plină de împliniri revistei școlare Geneza din Valea Vinului.

Profesor pensionar: Gavril Naghi

Bibliograie: Gavril Naghi

Monografia: Alin Pop